W 36. rocznicę wpraowadzenia stanu wojennego w Polsce, przedstawiciele Gryfińśkiego Stowarzyszenia "Pamięć i Prawda" spotkali się z uczniami Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnym im. Bohaterów Powstania Warszawskiego. Minutą ciszy uczczono ofiary stanu wojennego.


Goście spotkania - Włodzimierz Wesołowski, członek Komitetu Strajkowego z czerwca 1976 i Andrzej Romaniecki - działacz opozycji solidarnościowej z Gryfina podzielili się osobistymi wspomnieniami z historii gryfińskiej opozycji. Włodzimierz Wesołowski opowiedział o porządku i dyscyplinie podczas strajku w czerwcu 1976, Andrzej Romaniecki mówił o powstaniu "Solidarności", stanie wojennym i akcjach podziemia w czasie stanu wojennego. Zabrakło i tak długiego czasu na opisanie wszystkich wspomnień.

Zebrani wspomnieli zmarłych gryfińskich opozycjonistów, Zdzisława Podolskiego - działacza opozycji przedsierpniowej z Gryfina, czy Jerzego Nowaka - przywódcę strajku w 1976 w “Dolnej Odrze”.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa pamiątek ze zbiorów prywatnych oraz Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Były egzemplarze podziemnej gazetki "Krawędź. Ziemia Gryfińska", opornik, znaczki upamiętniające zdelegalizowaną "Solidarność" oraz plakaty ręcznie wykonywane przez internowanych działaczy “Solidarności” w Zakładzie Karnym w Wierzchowie Pomorskim i Strzebielinku.