Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów ze wsi i małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. W roku akademickim 2019/2020 czekają na Was stypendia na I rok studiów w wysokości 500 zł miesięcznie, które będą wypłacane przez 10 miesięcy.
Rekrutacja do programu przebiega on-line, wnioski można składać do 14 sierpnia, do godz. 16.00. O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta 2019, który ukończył szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku i:
-zdał dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym (uzyskał odpowiednią ilość punktów zgodną z wymaganiami programu);
-zostanie przyjęty w roku akademickim 2019/2020 na I rok dziennych studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich, realizowanych w polskich akademickich uczelniach publicznych;
-mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
-pochodzi z rodziny, w której dochód na osobę nie przekracza 1688 zł brutto;
a ponadto spełnia jeden z poniższych warunków:
-pochodzi z rodziny byłego pracownika PGR
lub
-jest/był uczestnikiem finałowego etapu olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej
lub
-jest członkiem rodziny wielodzietnej lub jest/był wychowankiem rodziny zastępczej bądź państwowego domu dziecka
lub
-ma rekomendację lokalnej organizacji pozarządowej uczestniczącej w bieżącej edycji programu.
Aplikacja do składania wniosków aktywna jest od 1 lipca do 14 sierpnia 2019 r., do godziny 16.00.
Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Po pierwszym roku stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży.
Więcej informacji na stronie https://www.stypendia-pomostowe.pl/