Modernizacja zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Widuchowej, czy remont szatni w budynku administracyjno-biurowym na stadionie miejskim w Pyrzycach, to m.in. inwestycje, które otrzymają w 2018 roku marszałkowskie wsparcie na poprawę bazy sportowej na swoim terenie.


Na mapie wsparcia z blisko 80 zachodniopomorskich samorządów znalazły się m.in.: Pyrzyce, Lipiany, Przelewice, Widuchowa czy Stare Czarnowo.

Remonty, modernizacje i doposażenia obejmą m.in. hale sportowe, sale gimnastyczne, stadiony, boiska piłkarskie, zaplecza sanitarno-socjalne, baseny czy obiekty lekkoatletyczne. Każdy samorząd mógł ubiegać się o dofinansowanie jednego projektu, a przyznana dotacja musi być wykorzystana do końca bieżącego roku.

Na pokrycie kosztów inwestycji realizowanych w wymienionych poniżej 5 gminach Marszałek Województwa zabezpieczy ponad 60 tys. zł. Oto wsparte przedsięwzięcia:

1. Gmina Pyrzyce - „Remont szatni w budynku administracyjno-biurowym na stadionie miejskim w Pyrzycach” - koszt całkowity: 42,5 tys. zł, wsparcie: 20 tys. zł.
2. Gmina Przelewice - „Poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej na terenie gminy - np. w Przelewicach (zakup siedzisk na stadion) czy Żukowie” - koszt całkowity: 24,2 tys. zł, wsparcie: 12,2 tys. zł.
3. Gmina Lipiany - „Podniesienie jakości bazy sportowej w gminie Lipiany poprzez zakup ciągnika wraz z urządzeniami do pielęgnacji trawy” - koszt całkowity: 15 tys. zł, wsparcie: 7,5 tys. zł.
4. Gmina Widuchowa - „Modernizacja zaplecza socjalnego przy boisku sportowym w Widuchowej” - koszt całkowity: 9,7 tys. zł, wsparcie: 4,8 tys. zł.
5. Gmina Stare Czarnowo - „Modernizacja stadionu sportowego w Kołbaczu (np. montaż piłkochwytów, wymiana oświetlenia, remont barierek przy trybunach” - koszt całkowity: 40 tys. zł, wsparcie: 20 tys. zł.

- Każda zmiana na obiekcie sportowym w Kołbaczu jest cenna - przyznała wójt Starego Czarnowa Marzena Grzywińska. - Stadion piłkarski wraz z zapleczem służy do organizowania rozgrywek sportowych nie tylko dla mieszkańców miejscowości czy piłkarzy, ale dla całej społeczności gminy Stare Czarnowo - podkreśliła wójt.