14 września 2019 roku na Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach, odbył się koncert patriotyczny „Tym, którzy zginęli dla Polski”.

Wydarzenie zostało sfinansowane z Programu Społecznik 2019-2021, realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Dzięki oddanym głosom internetowym przez mieszkańców województwa zachodniopomorskiego, mogliśmy spotkać się w wyjątkowej scenerii w tym dniu. Cmentarz wojenny na czas koncertu został podświetlony w barwy narodowe.

Przybyli goście mogli wysłuchać wykonania muzycznego Kwartetu Ba-Rock ze Szczecin oraz chóru Sanctus z Morynia. W trakcie koncertu organizatorzy z okazji 80 rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej, przypominali najważniejsze wydarzenia, które towarzyszy żołnierzom Polskim oraz ludności cywilnej w latach 1939 -1945 r, w tym również poległych żołnierzy Wojska Polskiego uczestniczących w forsowaniu rzeki Odry w kwietniu 1945 roku.

Taka formuła koncertu odbyła się po raz pierwszy na Siekierkowskim Cmentarzu Wojennym w Starych Łysogórkach. Cieszymy się bardzo z dużej frekwencji.

Organizatorami koncertu było Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieszkowickiej, Muzeum Pamiątek 1. Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej, Gmina Mieszkowice oraz Katarzyna Kupczyk.

Organizatorzy pragną serdecznie podziękować za pomoc:

- muzykom z Kwartetu Ba – Rock ze Szczecina,

- chórowi Sanctus z Morynia,

- pracownikom Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Mieszkowicach,

- Jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej ze Starych Łysogórek i Zielina,

- Centrum Kultury w Chojnie,

- studentom - żołnierzom Legii Akademickiej, odbywającym szkolenie w 12 Brygadzie Zmechanizowanej w Szczecinie,

- Kołu Gospodyń Wiejskich ze Starych Łysogórek

- Panu Kamilowi Wolickiemu,

- Pani Ewelinie Bednarz,

- Panu Krzysztofowi Piaseckiemu,

- Panu Mariusz Sikorze.