Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, który w tym roku trwa od 21 do 28 lutego, to kolejna edycja akcji koordynowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Związana jest ona z obchodzonym w dniu 22 lutego Międzynarodowym Dniem Ofiar Przestępstw.

W Polsce dzień ten został ustanowiony na mocy ustawy z dnia 12 lutego 2003 r. o ustanowieniu 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw. która została uchwalona z uwagi na potrzebę stałego monitorowania sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz działań podejmowanych na rzecz poprawy ich położenia.
Obchody Tygodnia mają zwrócić uwagę na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc. Taką pomocą będą bezpłatne porady prawne oraz psychologiczne udzielane w sądach, prokuraturach, komendach policji, a także w siedzibach prawniczych samorządów zawodowych i organizacji pozarządowych. Porad udzielą prokuratorzy, asystenci sędziów, referendarze, adwokaci, radcowie prawni, aplikanci, psycholodzy, kuratorzy sądowi oraz inni specjaliści.
W związku z powyższym w Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie oraz w Komisariacie Policji w Chojnie w dniach 21-28 lutego w godzinach 10:00-14:00 funkcjonariusze z Wydziału Kryminalnego w ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem pełnić będą dyżury oraz służyć pomocą osobom zainteresowanym.
Ponadto w Szczecinie przy ul. Energetyków 10 funkcjonuje organizacja świadcząca pomoc pokrzywdzonym tj. Okręgowy Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Szczecinie Stowarzyszenie "SOS Dla Rodzin", w której to również można uzyskać pomoc. Telefon kontaktowy do stowarzyszenia 663-606-609.