W Nawodnej odbędzie się Turniej Piłki Nożnej Halowej ,,Mała Olimpiada Piłkarska''. Jego celem jest popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży.

Turniej zostanie rozegrany w sobotę 10 grudnia 2016 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej w Nawodnej. Rozpoczęcie rozgrywek rozpocznie się o godz. 10.00 dla Szkoły Podstawowej i o godz. 15.00 dla Gimnazjum.

REGULAMIN:

ZASADY UCZESTNICTWA W TURNIEJU
W turnieju uczestniczyć mogą:
Zespoły chłopców
Zawodnicy posiadający legitymację szkolną, aktualne badania lekarskie bądź pisemną zgodę rodziców na udział w turnieju.

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA W TURNIEJU
Drużyny powinny przedłożyć organizatorowi listę zawodników z następującymi danymi: imię i nazwisko, datę urodzenia.

Drużyny uczestniczące w turnieju nie ponoszą żadnych kosztów. Organizator zapewnia napoje oraz ciepły posiłek. Koszty organizacji turnieju ponosi organizator. Organizator nie pobiera żadnych opłat od uczestników.

SYSTEM ROZGRYWANIA TURNIEJU

W turnieju uczestniczą drużyny podzielone na dwie grupy eliminacyjne.

Rozgrywki eliminacyjne odbędą się systemem „każdy z każdym”
według ustalonego terminarza.

Po rozegraniu spotkań grupowych, odbędą się mecze o miejsca 9-10, 7-8, 6-5, 4-3, 1-2.

Podczas spotkania drużyna składa się z 4 zawodników w polu + bramkarz. Skład drużyny ogranicza się do 8 zawodników.

O kolejności miejsc w grupach eliminacyjnych decydują: zdobyte punkty,w przypadku większej ilości drużyn z tą samą liczbą punktów tworzy się tabelę wyników pomiędzy zainteresowanymi drużynami,

 

wynik bezpośredniego meczu, różnica bramek i seria rzutów karnych.

W wypadku wyniku nierozstrzygniętego (w meczach o poszczególne miejsca) drużyny wykonują serie po trzy rzuty karne, a gdy seria rzutów karnych nie wyłoni zwycięzcy to wykonuje się rzuty karne do przewagi jednej bramki.

Szczegółowy harmonogram rozgrywek (podział na grupy) zostanie podany po zgłoszeniu się wszystkich drużyn.

SĘDZIOWIE
Obsadę sędziowską zapewnia organizator,
Zmiany zawodników mogą następować jedynie za zezwoleniem sędziego w czasie przerw w grze,
Zawodnicy mogą być wykluczeni z gry za nieprawidłowe zachowanie do 5 minut lub cały mecz.

OPIEKA LEKARSKA
Zapewnia organizator w trakcie trwania turnieju.

NAGRODY
Za zajęcie miejsc I – X drużyny otrzymują puchary i pamiątkowe dyplomy.
Nagrody indywidualne otrzymują: najlepszy zawodnik turnieju, najlepszy bramkarz turnieju oraz zdobywca największej ilości bramek w turnieju.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
Wszelkie informacje dotyczące turnieju otrzymać można od organizatorów pod numerami telefonów: 535400158 lub 505184495
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

Patronat nad turniejem objęli: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Towarzystw Krzewienia Kultury Fizycznej oraz Burmistrz Gminy Chojna