Jak podaje portal www.tvn24.pl w Widuchowej wszyscy nauczyciele zrezygnowali z członkostwa w NSZZ "Solidarność" i protestują z resztą kolegów i koleżanek. Szef Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Ryszard Proksa (Radny PiS) uznał, że warunki rządowe należy zaakceptować i wraz ze związkowcami z Solidarności poparł propozycje strony rządowej te same propozycje Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego Sławomir Broniarz, uznał nie do przyjęcia. Nauczyciele czują się oszukani, uważają że porozumienie zostało zawarte bez konsultacji z samymi zainteresowanymi a Ryszard Proksa postawił interes partyjny ponad ludzi których reprezentuje.

 

Więcej informacji

https://www.tvn24.pl/strajk-w-szkolach-widuchowa-nauczyciele-zrezygnowali-z-czlonkostwa-w-solidarnosci,925841,s.html