W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Trzcińsku-Zdroju uchwały nr XX/137/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji Trzcińskiego Centrum Kultury w Trzcińsku-Zdroju, Gmina Trzcińsko-Zdrój poszukuje instytucji, przedsiębiorców, osób fizycznych, organizacji pożytku publicznego, stowarzyszeń i innych podmiotów zainteresowanych podjęciem współpracy albo zainteresowanych złożeniem  oferty sponsoringowej, której przedmiotem i celem będzie zgromadzenie albo uzyskanie środków finansowych umożliwiających dalsze funkcjonowania Trzcińskiego Centrum Kultury.

Zasady współpracy, czy też realizacji oferty sponsoringowej będą każdorazowo ustalane indywidualnie w zależności od treści złożonej propozycji.Osoby i podmioty zainteresowane zapraszamy do kontaktu z Urzędem Miejskim w Trzcińsku-Zdroju pod numerem telefonu 914148088 oraz za pośrednictwem adresu email: um@trzcinsko-zdroj.pl  w terminie do dnia 31.10.2020 r.