Ochotnicza Straż Pożarna w Trzcińsku-Zdroju dzięki dofinansowaniu ze środków funduszy europejskich kupi nowoczesną łódź ratowniczą.
Będzie to druga taka jednostka w Powiecie Gryfińskim. Umowę gwarantującą przekazanie dotacji podpisał w piątek 21 czerwca 2019 r. w Szczecińskim Urzędzie Marszałkowskim Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Jarosław Rzepa oraz prezes trzcińskiego OSP Piotr Kobusiak. W spotkaniu uczestniczył również Burmistrz Bartłomiej Wróbel. Z całkowitej kwoty ponad 90 tyś. złotych, trzcińscy strażacy dostali aż 76.5 tyś, dofinansowania. Projekt. „Zakup nowej łodzi ratowniczej z wyposażeniem/na przyczepie dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzcińsku-Zdroju” jest realizowany w ramach III Osi priorytetowej Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, Działanie 3.4 Adaptacja do zmian klimatu Typ 2.Wyposażenie służb ratownictwa w specjalistyczny sprzęt wykorzystywany w sytuacjach wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014–2020.