W kościele pw. Narodzenia NMP w Gryfinie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe ks. Bronisława Kozłowskiego.


Ksiądz prałat Bronisław Kozłowski zmarł nad ranem 8 bm. Ta wiadomość pogrążyła w smutku wiele osób. Od g. 10 rozpoczęło się dziś (10 bm.) w świątyni modlitewne czuwanie przy trumnie. Wystawiona została księga kondolencyjna poświęcona pamięci zmarłego kapłana. O g. 18 odprawiona zostanie msza św. pogrzebowa pierwsza z udziałem ks. biskupa i kapłanów z gryfińskiego dekanatu. Jutro (11 bm.) o g. 10.30 rozpocznie się jutrznia za zmarłego duchownego, a po mszy św. pogrzebowej (początek o g. 11), której będzie przewodniczył ks. abp Andrzej Dzięga, kondukt żałobny wyruszy ulicami miasta na gryfiński cmentarz, gdzie ks. prałat Bronisław Kozłowski zostanie pochowany.
Maria Pizna