Trwają prace remontowe budynku przy ul. Szpitalnej 11 w Barlinku dostosowujące pomieszczenia na potrzeby filii Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w Myśliborzu.