Nadleśnictwo Gryfino rozpoczęło zbiory buczyny. Nasiona pozwolą na wyhodowanie setek tysięcy drzewek, które niebawem zostaną posadzone na terenie całego województwa. Podobne akcje były prowadzone w poprzednich latach, jak mówią leśnicy, takie działania pozwalają na zachowanie trwałości gospodarki leśnej.

W Puszczy Bukowej pojawiły się wielkie siatki. Rozciągnięte są pomiędzy drzewami, ich przeznaczenie to łowienie opadających nasion buczyny. Teraz jest idealny czas do zbioru nasion, choć wymaga to sporej precyzji. Wraz buczyną na sieci spadają również liście i gałęzie. Zanim ziarna trafią do przechowalni w Pniewie, trzeba będzie sporo się napracować, by wyselekcjonować same nasiona.

Podobne akcje były prowadzone w poprzednich latach, ale ilość zebranych nasion nie była zadowalająca. Powodem są m.in. wysokie temperatury w okresie letnim, przy małej ilości opadów deszczu nasiona są palone przez słońce i jesienią nie wszystkie nadają się do późniejszego wykorzystania w szkółkach leśnych.

Puszcza Bukowa, zlokalizowana na terenie Nadleśnictwa Gryfino uznawana jest za obiekt przyrodniczy unikatowy skali Europy. Powierzchnię ponad 9000 ha zajmują niezwykle cenne pod względem hodowlanym jaki i krajobrazowym lasy bukowe. Nasiona pochodzące z Puszczy Bukowej (mikroregion 102) ze względu na swoją wysoką wartość hodowlaną mogą być wysiewane na obszarze obejmującym prawie 1/3 powierzchni Polski. Dzięki doskonałej bazie nasiennej Nadleśnictwo Gryfino posiada możliwość zbioru nasion nie tylko na potrzeby własne, ale również innych jednostek Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie. Z zebranego depozytu korzystają również inni odbiorcy, również spoza Lasów Państwowych.

W ostatnich, urodzajnych latach ten sposób zbioru pozwolił na zgromadzenie przez Nadleśnictwo Gryfino ponad 28 ton nasion.

Rafał Remont