W Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku – Zdroju trwa remont tarasów ich zabytkowego budynku. Projekt pod nazwą "Ukazanie elementów budownictwa uzdrowiskowego poprzez odrestaurowanie unikatowych elementów budynku dawnego uzdrowiska w Trzcińsku - Zdroju" realizuje wyłoniona spośród złożonych ofert firma Pana Stanisława Rosołka z Trzcińska – Zdroju.
Inwestycja ta została dofinansowana w kwocie ponad 57 tys. zł przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, co stanowiło 95% kwoty planowanej do realizacji projektu.