W listopadzie została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pt. „Remont i przebudowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Dębnie”. Gmina Dębno otrzyma blisko 1,2 mln złotych wsparcia z Ministerstwa Sportu i Turystyki Departament Infrastruktury Sportowej w ramach środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Kompleksowy remont hali sportowej przy SP3 w Dębnie trawa już od września. Zakres prac inwestycji jest ogromny, ponieważ obejmuje oprócz hali także przebudowę zaplecza socjalno – technicznego w dobudówce. Aktualnie prace biegną dwutorowo. Trwa oczyszczanie i zabezpieczanie istniejącej konstrukcji stalowej hali oraz prace przygotowujące ją do montażu na niej wymienianych zewnętrznych płyt warstwowych. Konstrukcja jest piaskowana oraz zabezpieczana powłokami antykorozyjnymi. Dokonano także szczegółowych oględzin drewnianych dźwigarów dachowych, ich stan techniczny został oceniony na bardzo dobry. Zostaną tylko wzmocnione wymienianymi płatwiami i ujednolicone kolorystycznie powłoką zabezpieczającą.

Jednocześnie na parterze dobudówki trwają prace rozbiórkowe pomieszczeń zaplecza socjalno – technicznego tj. w szatniach, sanitariatach i pozostałych pomieszczeniach. Skuto tam tynki, rozebrano podłogi i niektóre ściany. Posadzka na gruncie zostanie ocieplona, w jej warstwach zostanie poprowadzona nowa instalacja kanalizacji sanitarnej i wody, zmieni się nieznacznie układ komunikacji wejściowej do pomieszczenia samej hali oraz pokoju dla nauczycieli wychowania fizycznego.

Inwestycja będzie kosztować 5 365 069 zł. Kwota dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki wynosi 1 189 600 zł.
Przebudowa hali wraz łącznikiem potrwa do końca lipca 2019 roku.