Jeszcze do 14 czerwca mieszkańcy Pomorza Zachodniego wybierają w internetowym głosowaniu regionalne inicjatywy obywatelskie, które otrzymają dofinansowanie ze środków Programu Społecznik 2019-2021. Na zaplanowane działania można zdobyć nawet 10 tys. zł.

Głosowanie odbywa się przez stronę internetową: https://pomorzezachodnie.wybiera.pl/Budzet

Do wyboru mamy 56 inicjatyw o zasięgu regionalnym oraz 60 inicjatyw o zasięgu powiatowym. Głosujemy na jedną inicjatywę o zasięgu powiatowym (głosować może mieszkaniec zamieszkujący dany powiat) oraz na trzy inicjatywy o zasięgu regionalnym.

O tym, które inicjatywy obywatelskie otrzymają dofinansowanie decydują w internetowym głosowaniu mieszkańcy Pomorza Zachodniego, którzy najpóźniej w dniu zakończenia głosowania ukończą 16 rok życia. Aby głos był ważny, należy głosować, podając swój adres e-mail oraz datę urodzenia i wyrazić niezbędne zgody. Głosowanie odbywa się tylko elektronicznie, a dany adres e-mail bierze udział w głosowaniu raz.


Aby inicjatywy regionalne mogły otrzymać dofinansowanie muszą zdobyć:

  1. a)minimum 400 głosów na regionalną inicjatywę obywatelską o zasięgu regionalnym,
  2. b)minimum 0,3% głosów mieszkańców danego powiatu (wg danych GUS na stan 31.12.2018 r.) na regionalną inicjatywę obywatelską o zasięgu powiatowym, przy założeniu minimum 400 głosów dla Miasta Szczecin.

Dodatkowe informacje można znaleźć na: