Radosław Kobryś z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji - poinformował że dziś 23.X do godziny 22 na drogach w całym kraju trwa akcja "Prędkość" zorganizowana przez policję. Patrole będą w szczególności tam, gdzie najczęściej dochodzi do wypadków. Na drogi wyjedzie ponad pięć tysięcy policjantów ruchu drogowego, którzy będą mieli do dyspozycji radiowozy oznakowane i nieoznakowane, wyposażone w wideorejestratory i ręczne mierniki prędkości w celu badania prędkości.