Szanowni Państwo, z uwagi na bardzo trudną sytuację finansową Gminy Trzcińsko-Zdrój, w tym zmniejszeniem dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Trzcińskiego Centrum Kultury na 2019 r. (o 27,27%), z przykrością informujemy, że jesteśmy zmuszeni do odstąpienia z realizacji projektu pn. „Polsko-Niemiecki Festiwal Kultury i Sportu – Trzcińsko-Zdrój 2019” dofinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w Euroregionie Pomerania). 

Dotychczas Trzcińskie Centrum Kultury realizując poprzednie edycje ww. projektu w 2017 i 2018 r. korzystało z kredytu bankowego.

Obecnie przy znacznie zmniejszonej dotacji podmiotowej, zaciągnięcie kredytu na realizację projektu, w znacznym stopniu ograniczyłoby instytucję w realizacji podstawowych działań statutowych.

 

Z poważaniem
Tadeusz Mazur
Dyrektor TCK