Wieloletni trener kajakarskiej sekcji Energetyka Gryfino, Lesław Duma nagrodzony odznaką "Za Zasługi dla Sportu" z rąk Ministra Sportu i Turystyki, Witolda Bańki.


Szkoleniowiec medalistów mistrzostw Polski seniorów, juniorów, młodzieżowców i młodzików oraz uczestników zawodów międzynarodowych (w tym olimpijczyka Dariusza Koszykowskiego) Lesław Duma nagrodzony odznaką "Za Zasługi dla Sportu".

Uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych, nadanych przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej oraz odznak "Za Zasługi dla Sportu" osobom zasłużonym za działalność na rzecz sportu odbyła się 6 października 2017 roku w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Wyróżnieni otrzymali odznaczenia z rąk Ministra Sportu i Turystyki, Witolda Bańki, za wybitne osiągnięcia w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży, krzewieniu ducha sportu wśród następnych pokoleń oraz działalność na rzecz promocji Polski na arenie międzynarodowej.

Odznaczenia i ordery, a także odznaki "Za Zasługi dla Sportu", które zostały wręczone, to wyraz uznania za trud i osiągnięte sukcesy oraz symbol wdzięczności za zaangażowanie i wspaniałą postawę.