Nie chodzi o administracyjne połączenie, a o połączenie rowerowe. 9-kilometrowa trasa ma być gotowa za dwa lata. Nowa infrastruktura stanie się atrakcją turystyczną oraz pozwoli na dotarcie przez mieszkańców i turystów w wiele urokliwych zakątków gminy Stare Czarnowo, a także do pracy czy szkół.

Gmina Stare Czarnowo od wielu lat czeka na trasę rowerową z prawdziwego zdarzenia. Dziś oczekiwania mają szansę na realizację w praktyce. 9 km nowej ścieżki połączy Stare Czarnowo, Kołbacz i Szczecin.

- Powoli nowa infrastruktura rowerowa dla mieszkańców i turystów staje się faktem. Wielu twierdziło, że budowa ścieżki rowerowej ze Starego Czarnowa przez Kołbacz do Szczecina nie ma szans powodzenia, a nam się to uda. To dobra wiadomość, bo rower stał się dziś zarówno sposobem na atrakcyjne spędzanie wolnego czasu, ale również sposobem docierania do pracy czy szkoły - podkreśliła wójt gminy Marzena Grzywińska.

Przedsięwzięcie jest największym turystyczno-rekreacyjnym projektem infrastrukturalnym w historii Starego Czarnowa. Zebranie pozwoleń i opracowanie skomplikowanej dokumentacji projektowej i wymagającej współpracy z innymi instytucjami zajęło dwa lata.

- Droga rowerowa zwiększy mobilność mieszkańców gminy, których większość pracuje na co dzień w Szczecinie oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i zmniejszenie ruchu drogowego na terenie gminy - przekonuje przewodnicząca Rady Gminy Stare Czarnowo Alina Przybysz.

Inwestycja realizowana będzie wspólnie z Gminą Miasto Szczecin, które partycypuje w kosztach przedsięwzięcia. Najpierw droga dla cyklistów o długości 250 metrów powstanie w stolicy Pomorza Zachodniego, w ciągu ulicy Pyrzyckiej, tj. od ulicy Topolowej do pętli autobusowej „Śmierdnica”. Tam też ulokowany zostanie parking typu Bike & Ride z wiatą i z co najmniej 20 miejscami postojowymi. Dalej trasa przebiegnie na odcinku 9 km przez gminę Stare Czarnowo, po śladzie nieczynnej linii kolejowej. Połączy Szczecin z Kołbaczem i zakończy się w Starym Czarnowie, przy skrzyżowaniu ulic Szczecińskiej i Szkolnej.

- To zarazem pierwsza, ale nie ostatnia ścieżka rowerowa w naszej gminie. W kolejnej kadencji będziemy starać się o połączenie tej trasy ze strefą przemysłową w Gardnie - zapowiada radny gminy ze Starego Czarnowa Damian Rabenda.

Rozpoczęcie prac zaplanowano na wiosnę 2019 roku, a jej zakończenie na początku 2020 roku.

- Ścieżka rowerowa upłynni ruch na terenie gminy, poprawi poziom i jakość życia mieszkańców oraz ograniczy zanieczyszczenie powietrza - zaznacza radny Gminy Stare Czarnowo pochodzący z Kołbacza Artur Florczak.

Projekt dofinansowany zostanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Planowany koszt inwestycji to prawie 5,5 mln zł. Wsparcie wyniesie ponad 4,6 mln zł.