12 października br. dojechał do Mieszkowic kolejny transport z żywnością w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).


Artykuły spożywcze będą wydawane od 23 października br. w godz. od 8:00 do 15:00 przy ul. Sienkiewicza 44 w Mieszkowicach (były Zakład Wulkanizacyjny) na podstawie skierowań wystawianych przez pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mieszkowicach. Skierowanie do otrzymania pomocy żywnościowej  może uzyskać osoba samotnie gospodarująca, której dochód netto nie przekracza 1.268,00 zł lub rodzina, w której dochód netto na osobę nie jest wyższy niż 1.028,00 zł i znajdują się w trudnej sytuacji życiowej.

Burmistrz Mieszkowic, Andrzej Salwa składa serdeczne podziękowanie dla Roberta Cabana- Autokarowe Usługi Turystyczno-Usługowe oraz dla Piotra i Witolda Jesionek z firmy Jutan Sp. z o.o. za włączenie się w akcję przywiezienia artykułów z Banku Żywności.