W bibliotece w Trzcińsku odbyły się lekcje o tolerancji i akceptacji.
Z pojęciem akceptacji drugiego człowieka i tolerowaniem odmienności zetknęli się uczniowie klasy II SP w Trzcińsku – Zdroju w poniedziałkowe przedpołudnie (18.02.19 r.). Przez zabawę i przykłady z życia wzięte dzieci poznawały trudne zagadnienia. Natomiast uczniowie klasy I dnia 21 lutego 2019 r. zgłębili problemy związane z zachowaniami tolerowanymi i nietolerowanymi w swoim otoczeniu. Najpierw – zabawa w skojarzenia, pogadanka, i wspólna zabawa w „sąsiedzi” pokazała dzieciom fakt, że nie warto oceniać i osądzać nam nieznanych.