Dotarliśmy do raportu pokontrolnego Komisji Rewizyjnej chojeńskiej rady miejskiej. Okazuje się, że burmistrz wynajmował pomieszczenia od gminnej instytucji, ale za nie nie płacił, a Centrum Kultury ukrywało ten fakt. Radni chcą złożyć zawiadomienie do prokuratury.

 
Budowa Polsko-Niemieckiego Centrum Kształcenia i Spotkań w Krajniku Górnym kosztowała ponad 443 tys. euro. Gmina korzystała w tym wypadku ze środków unijnych.
Centrum stanęło w kręgu zainteresowań chojeńskiej Komisji Rewizyjnej. Wyniki kontroli są porażające dla władz miasta, a także dla zarządcy obiektu, czyli Centrum Kultury w Chojnie.
Co wiemy?
W sierpniu ubiegłego roku burmistrz Fedorowicz wystąpił do Centrum Kultury (administruje PNCKiS) z wnioskiem o wynajem pomieszczeń mieszkalnych w placówce. Dyrektor CK, Barbara Andrzejczyk zgodziła się na wynajem i burmistrz zamieszkał w obiekcie w Krajniku Górnym, przy czym dyrektor CK powinna o wynajmie poinformować Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego, ale tego nie zrobiła. Okazuje się, że nie było sporządzonej umowy najmu, tymczasem burmistrz Fedorowicz mieszkał w Polsko-Niemieckim Centrum Kształcenia i Spotkań. Jakby tego było mało, dyrektor CK nie obciążała kosztami burmistrza Fedorowicza, tymczasem z pieniędzy publicznych opłacano zużywany przez niego prąd, wodę, a nawet pokrywano koszty wywozu śmieci. A koszty to niemałe, w 2015 roku za sam prąd zapłacono kwotę ok. 15 tys. zł, w 2016 roku (w pierwszym półroczu) była to kwota ok 12. tys. zł.
Dlaczego burmistrz nie płacił? Według tłumaczeń urzędników, skoro Centrum w Krajniku Górnym zostało zbudowane za pieniądze unijne, to nie można było na nim zarabiać. Postanowiono więc, że burmistrz będzie tam „żył” na koszt podatników. W zamian burmistrz dwukrotnie dokonał wpłaty darowizny w wysokości 2 tys. zł na konto Centrum Kultury na realizację „celów statutowych”.
Część radnych nie ma wątpliwości, że doszło do naruszenia prawa i jutro na nadzwyczajnej sesji chcą podjąć uchwałę o skierowaniu do prokuratury zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez burmistrza.

Rafał Remont