O tym jak trudny miał być rok szkolny 2017/2018 dla placówki w Kołbaczu, nikogo nie trzeba przekonywać. Reforma edukacyjna, zmiana dyrekcji oraz nowe oświatowo-inwestycyjne projekty, to główne wyzwania dla kadry dyrektorsko-pedagogicznej. Obawy okazały się jednak płonne, a wskazują na to działania, statystyki i sukcesy uczniów.


Zespół Szkół w Kołbaczu to największe placówka oświatowa w gminie. Uczęszcza do niej ponad 300 uczniów i 75 przedszkolaków. Kadra pedagogiczna to 42 nauczycieli.

- W roku szkolnym 2017/2018 w wyniku reformy oświatowej klasy gimnazjalne zostały włączone do szkoły podstawowej. Obecnie mieliśmy cztery takie klasy, a od roku szkolnego 2018/2019 będą tylko dwie. Ponadto wprowadziliśmy wiele kolejnych innowacji w zarządzaniu placówką - podkreśliła dyrektor ZS w Kołbaczu Bogumiła Zawada.

Co edukacyjnego zmieniło się w szkole w Kołbaczu?
Od drugiego semestru 2017/2018 uczniowie i nauczyciele pracują na jedną zmianę, a wystarczyła tylko niewielka modyfikacja pomieszczeń. Ponadto wprowadzono szereg działań w celu niwelowania hałasu, np. zamontowano bezstresowy dzwonek, który zamiast przeraźliwego odgłosu dzwoni przyjemnymi dla ucha melodiami. Na holu głównym pojawiło się zaś ,,ucho elektroniczne”. Zadbano o większe bezpieczeństwo najmłodszych w przedszkolu ,,Jarzębinka”, gdzie zamontowano domofon oraz zakupiono szafki i ławeczki do szatni zgodnie z przepisami ppoż.

Ponadto przeprowadzono spore inwestycję w sprzęt. Szkoła posiada nowoczesne ksera. Pozyskane zostały także nowe sprzęty multimedialne: tablicę interaktywną czy ekran wieloogniskowy.

- Nie ma co ukrywać, kwalifikacje nauczycieli, aktywność uczniów, ale także dobrej klasy sprzęt edukacyjny dają sukces - przekonywała wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.

ZS w Kołbaczu ma także nową stronę internetową. To ona ma być wizytówką placówki, ma ułatwić kontakt ze szkołą oraz zachęcać do nauki w niej przyszłych uczniów.

Co inwestycyjnego wydarzyło się w ZS w Kołbaczu?
Placówka postawiła na przeprowadzeniu kilku istotnych inwestycji i napraw. Gruntownemu remontowi poddano dach przedszkola. W kwietniu 2018 roku ruszył zaś remont budynku szkoły.

- Obecnie trwają prace wymiany pokrycia dachowego oraz adaptacji poddasza. W ten sposób pozyskamy wiele pomieszczeń, które jeszcze bardziej usprawnią pracę placówki. Planowany termin zakończenia robót to połowa października 2018 roku - przyznał zastępca wójta gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk.

ZS w Kołbaczu jako centrum animacji edukacyjno-kulturalnej
Szkoła w Kołbaczu - zgodnie z założeniem - pełni i nadal ma pełnić rolę swoistego animatora kulturalnego w gminie.

- Jesteśmy organizatorem imprez środowiskowych np.: akademii z okazji 11 listopada, wspólnego kolędowania, tworzenia wystaw czy przedstawień z okazji doniosłych jubileuszy - wyliczała wicedyrektor placówki Renata Raszczuk. - Ponadto zorganizowaliśmy I Jarmark Cysterski, który ma integrować społeczność gminną, jak i promować szkołę oraz gminę. W trakcie realizacji są ważne inicjatywy, m.in.: Akademia aktywności czy Aktywne przerwy - dodała wicedyrektor Ewa Przybysz.

Sukcesy uczniów sukcesami szkoły
Nauczyciele i uczniowie reprezentują Zespół Szkół w Kołbaczu w wielu konkursach na szczeblu regionu, powiatu i kraju. Placówka zbiera wysokie noty w konkursach przedmiotowych. Oto lista:

W konkursach kuratoryjnych finalistami byli: Jan Borowiak (matematyka), Michał Bątkowski (język angielski), Weronika Barczyńska (język angielski), Patryk Gawora (historia), a laureatką została zaś Alicja Błaszczak (język angielski).

Do znaczących osiągnięć należy wymienić I miejsce Katarzyny Sufin w konkursie ogólnopolskim „Orzeł Biały - nasza duma”, I miejsce w konkursie wojewódzkim „Lekturiada - w poszukiwaniu urody słowa” oraz II miejsca w etapie wojewódzkim poznajemy Parki Krajobrazowe Polski.

Plany, plany, plany
W swoich planach ZS w Kołbaczu wymienia np. wyposażenie pomieszczeń, które przybędą w placówce w wyniku adaptacji poddasza, a także reorganizacja gabinetów czy biblioteki szkolnej. Dyrektor Bogumiła Zawada zaznacza, że liczy na kontynuację dobrej współpracy z Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców, która jak dotąd układa się bardzo pomyślnie.