Nawet niekorzystna pogoda nie zepsuła tradycyjnych rytuałów dożynkowych, które w tym roku odbyły się w Mieszkowicach. Uroczystości rozpoczęły się mszą św. w kościele parafialnym. Po mszy barwny korowód dożynkowy, prowadzony przez Kapelę Mieszkowicką, wyruszył na miejsce uroczystości- Kompleks Boisk Sportowych ORLIK. Po przemarszu, Starostowie dożynek Ewa Padok i Jan Osiadacz wręczyli bochen chleba Burmistrzowi Mieszkowic Andrzejowi Salwie, który następnie wygłosił okolicznościowe przemówienie. Podczas Święta Plonów przeprowadzono konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy. Komisja konkursowa w składzie: Barbara Wójcik Dyrektor Wydziału Infrastruktury Rolnictwa i Rozwoju Regionalnego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, Czesława Podwińska oraz Jan Grzyś Nadleśniczy Nadleśnictwa Mieszkowice oceniali  pracę i zaangażowanie wszystkich sołectw w przygotowanie wieńców dożynkowych. I miejsce w konkursie zajęło sołectwo Czelin, II  sołectwo Kłosów i sołectwo Plany, III sołectwo Troszyn. Przedstawiciele sołectw mieli szansę na udział w potyczkach sołeckich, rywalizując w różnych konkurencjach. Najlepsze okazało się sołectwo Czelin.  Czas dożynek umiliły zespoły działające przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach, prezentując na scenie swą część artystyczną. Rozrywki dostarczyła także gwiazda wieczoru- zespół BOYS, który swym występem z pewnością zachęcił uczestników Święta Plonów do zabawy.