Nie od 26 marca jak informowaliśmy wczoraj lecz od 4 kwietnia br. zamknięty zostanie przejazd kolejowy w ciągu drogi krajowej nr 31 w miejscowości Godków w gminie Chojna. O zmianie terminu informuje firma firmy PPU Dromo Sp. z o.o. 


Kierowcy muszą się przygotować na objazdy spowodowane zamknięciem przejazdu kolejowego na drodze krajowej nr 31 w Godkowie. Utrudnienia w ruchu spowodowane będą remontem fragmentu linii kolejowej 273 i potrwać maja od 4 do 16 kwietnia br.

Objazdy wyznaczono dwiema trasami:

Tzw. "Duży Objazd" (objazd tranzytowy) - dla wszystkich rodzajów pojazdów prowadzić będzie przez miejscowości: Chojna - Mętno - Cedynia - Moryń - Macierz - Wierzchlas. Z uwagi na ograniczenia tonażowe dla drogi powiatowej nr 1397Z zlokalizowanej pomiędzy miejscowościami Mętno i Moryń, konieczne było wyznaczenie objazdu drogami wojewódzkim przez miejscowość Cedynia. Długość dużego objazdu wynosić będzie 43,5 km.

Tzw. "Mały objazd" - dla pojazdów poniżej 8 ton prowadzić będzie przez miejscowości: Chojna - Mętno - Moryń - Macierz - Wierzchlas. Mały objazd prowadzony będzie drogą powiatową nr 1397Z łączącą bezpośrednio miejscowości Mętno z Moryniem z pominięciem miejscowości Cedynia, co znacznie skraca czas przejazdu. Długość małego objazdu wynosić będzie 24 km.