Teren rekreacyjno-sportowy wokół cedyńskiego basenu przejdzie metamorfozę. Umowę o przyznaniu dofinansowania gminie Cedynia na realizację zadania podpisała dziś burmistrz Gabriela Kotowicz. Całkowita wartość projektu to 105 602,36 zł, a wysokość wnioskowanego dofinansowania wynosi 67 194,00 zł.


- Chcielibyśmy zwrócić uwagę turystów i mieszkańców na nasze bogactwo przyrodnicze i historyczne. Takim miejscem w Cedyni jest stary basen, wybudowany jeszcze przed wybuchem II wojny światowej, który przez lata uległ degradacji. Chcemy temu miejscu przywrócić jego dawną świetność - mówiła na Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie burmistrz gminy Cedynia Gabriela Kotowicz.

Teren rekreacyjno-sportowy wokół cedyńskiego basenu przejdzie metamorfozę. Obecnie całość terenu zabezpiecza ogrodzenie, które wymaga wymiany, podobnie jak kontener pełniący funkcje zaplecza socjalnego dla ratownika. Na terenie ośrodka brakuje też przebieralni.

Dzięki unijnym środkom możliwa będzie modernizacja ogrodzenia, a także budowa drewnianej, zadaszonej wiaty, w której zlokalizowane zostaną trzy przebieralnie w tym jedna przystosowana dla osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenie dla ratownika.

Realizacja zadania ma potrwać rok i zakończyć się w grudniu 2018 roku.

Wsparcie finansowe z PROW 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”  na w/w zadanie to 67 194,00 zł, natomiast całkowita wartość projektu wyniesie 105 602,36 zł.