Dnia 8 lutego w bibliotece w Trzcińsku-Zdrój odbyło się spotkanie promocyjne książki Przemysława Kołosowskiego– archeologa architektury, regionalisty, popularyzatora wiedzy historycznej w oparciu o miejscowe dziedzictwo kulturowe.

Opowieść o siedzibie templariuszy budował na podstawie prac wykopaliskowych w Rurce prowadzonych w latach 1999 – 2004 przez ekipę z Uniwersytetu M. Kopernika z Torunia pod jego kierunkiem.

Mieszkańcami dworu w Rurce byli przybysze pochodzący ze starych domów zakonnych prowincji niemieckiej a wśród nich zakonnicy niższego szczebla i pomocnicy świeccy. W kaplicy
w Rurce odbywały się czynności liturgiczne dla członków zgromadzenia zakonnego, ale też ludności służebnej mieszkającej przy komandorii.

Publikacja ma charakter popularnonaukowy i stanowi wstęp pewnej niezakończonej historii o dawnych mieszkańcach. Na wyjaśnienie bowiem czeka wiele zagadnień dotyczących templariuszy w ziemi bańskiej, które w opracowaniu zostały ledwie zasygnalizowane.