W miejscowościach Kłodzino i Przelewice zakończyła się modernizacja oraz budowa fragmentów dróg, wsparta środkami z PROW 2014-2020. Ich uroczyste otwarcie, w którym uczestniczyć będą przedstawiciele władz Samorządu Województwa, odbędzie się 25 maja br.

W Kłodzinie przebudowany został 300-metrowy fragment drogi, natomiast w Przelewicach modernizacja wraz z budową drogi objęła blisko 1-kilometrowy odcinek.

Gmina Przelewice to jeden z beneficjentów wyłonionych w I naborze wniosków, którzy otrzymali wsparcie z PROW 2014-2020 na drogowe inwestycje. Wysokość łącznej dotacji na te dwa zadania to ponad 1,5 mln zł.

Otwarcie dróg wspartych środkami PROW 2014-2020

Sobota, 25 maja br.

Kłodzino godz. 13

Przelewice godz. 14