Zaczęło się sprawdzanie, czy w sosnowych drzewostanach występują szkodniki mogące zagrozić drzewom. Takie badania kontrolne wykonuje się co roku.


Strzygonia choinówka, poproch cetyniak, siwiotek borowiec, barczatka sosnówka, czy też osnuja gwiaździsta – to tylko niektóre szkodniki, które mogą zagrozić lasom, po których na co dzień możemy spacerować. Leśnicy właśnie rozpoczęli badania kontrolne, sprawdzają, czy drzewostany są zagrożone.

Szkodniki przybierają różną formę, niektóre zimują w stanie poczwarki w ściółce, inne jako larwy lub gąsienice. Wszystkie zlekceważone mogą dokonać jednak poważnych szkód w drzewostanie.

Tego rodzaju badania kontrole na terenie nadleśnictw prowadzi się co roku, także na terenie Nadleśnictwa Dębno. Mają one miejsce w wyznaczanych w drzewostanach sosnowych lub wielogatunkowych z przewagą sosny w wieku powyżej 20 lat. Najbardziej właściwą porą wykonywania próbnych poszukiwań jest późna jesień, przed nadejściem mrozów i wystąpieniem trwałej pokrywy śnieżnej.

Zebrane szkodniki trafiają do Zespołu Ochrony Lasów. Tu doświadczeni leśnicy analizują zebrany materiał. Wyniki badan kontrolnych będą niebawem znane.