Tegoroczne hasło Tygodnia Bibliotek 2016 brzmi „Biblioteka inspiruje”. Jest to już XIII edycja programu, którego głównym celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. W wielu bibliotekach na terenie kraju podejmowane są akcje popularyzujące czytelnictwo, odbywają się rozmaite spotkania, warsztaty i zajęcia edukacyjne.

Warsztaty ze Stanisławem Heropolitańskim
Moryńska Biblioteka Publiczna już po raz kolejny włączyła się w akcję promocyjną czytelnictwa organizując 10 maja spotkanie – warsztaty ze Stanisławem Heropolitańskim, znanym lektorem, dziennikarzem, pracownikiem Książnicy Pomorskiej w Szczecinie. W zajęciach udział wzięła młodzież gimnazjalna z ZS w Moryniu, a tematem było czytanie ze zrozumieniem
i interpretacja fragmentów niełatwego tekstu -„Pana Tadeusza” A. Mickiewicza. Warsztaty polegały na przeczytaniu określonego fragmentu tekstu przez ucznia, nagraniu głosu na ścieżce dźwiękowej, a następnie odtworzeniu i zinterpretowaniu zapisu przez lektora.

IX edycja Sztafety Literackiej
9 maja w godz. od 9.00 do 12.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Moryniu odbyła się IX edycja Sztafety Literackiej, poświęconej w tym roku Henrykowi Sienkiewiczowi z okazji Roku Sienkiewicza. W imprezie udział wzięły dzieci z kl. V a i b ze Szkoły Podstawowej w Moryniu. Postać Henryka Sienkiewicza przybliżyły panie Magda Kiełbasa i Marta Marciniak – pracownice biblioteki, natomiast fragmenty mało znanych podań, legend i bajek pisarza czytały dzieci i opiekunowie na zmianę. Innym ważnym celem przedsięwzięcia było upamiętnienie 170 rocznicy urodzin i 100 rocznicy śmierci Noblisty.

Serdecznie dziękujemy dzieciom i młodzieży za udział w zajęciach, dyrekcji i nauczycielom T. Lechowskiej, A. Lorenc, A. Paszko i A. Moszkowskiej za udział i przygotowanie młodzieży.