Szpital w Dębnie Sp. z o.o.  wychodząc naprzeciw oczekiwaniom lokalnej społeczności, uruchamia kolejną poradnię o charakterze ambulatoryjnym - będzie to PORADNIA UROLOGICZNA. Poradnia rozpocznie swoją działalność od 5 grudnia 2016r.

Schorzenia urologiczne stają się dzisiaj coraz bardziej powszechne i przybierają wymiar chorób cywilizacyjnych. Przeprowadzone badania statystyczne wskazują też na coraz większą ich częstotliwość na Pomorzu Zachodnim i w środowisku oddziaływania szpitala w Dębnie. Wszystko to przyczyniło się do decyzji, o jak najszybszym uruchomieniu poradni urologicznej, tzn. jeszcze przed zakładanym przyznaniem finansowania z NFZ, tak by jej potencjalni pacjenci, nie byli zmuszeni do podróżowania do Gorzowa, czy Szczecina.
Poradnia rozpoczyna swoją działalność od 05 grudnia 2016r.

Funkcjonować będzie 2 razy w miesiącu,  od godz. 16:30.

Rejestracja  do  poradni pod  numerem  tel. 887 470 420  lub  95 760 2063-64 wew.40