Gmina Pyrzyce udzieliła Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach wsparcia finansowego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń na poradnię ortopedyczną i preluksacyjną. 
Na podstawie umowy zawartej w dniu 1 lipca 2019 r. Gmina Pyrzyce przekazała Szpitalowi Powiatowemu w Pyrzycach kwotę 27 000,00., z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń na poradnię ortopedyczną i preluksacyją. Uruchomienie nowych pomieszczeń poradni w znaczący sposób poprawi jakość usług medycznych świadczonych pacjentom, z czego główną część stanowią mieszkańcy Gminy Pyrzyce.