W sobotę 14 września w ramach Projektu Społecznik odbył się rajd pn. "Rozwój turystyki rowerowej wśród dzieci i młodzieży w naszej małej ojczyźnie", którego organizatorami było Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Trzcińskiej i Uczniowski Klub Sportowy "Orlik". O godz. 10:00 na Rynku przy Ratuszu spotkali się członkowie Stowarzyszenia, uczestnicy rajdu oraz mieszkańcy miasta. Ustawione zostały trzy stojaki rowerowe, które zawierają dawne fotografie miasta. Stojaki te na stałe wpiszą się w krajobraz Trzcińska Zdroju, podnosząc walor estetyczny oraz użytkowy. W odwołaniu do fotografii znajdujących się na stojakach Prezes SMZT Dawid Buczkiewicz wprowadził wszystkich w historię miasta i Ratusza oraz podziękował za zaangażowanym w tworzenie tego projektu. Po przemówieniu, Pan Jacek Limanówka przypomniał o zasadach bezpiecznego poruszania się po drodze, po czym ponad trzydziestoosobowa grupa, prowadzona przez Pana Jacka Limanówkę i Piotra Przytułę pokonała dystans 30 km, zaliczając po drodze miejscowości naszej gminy: Gogolice, Piaseczno, Stołeczna i Góralice.Dawid Buczkiewicz opowiadał o budowach sakralnych, znajdujące się w poszczególnych miejscowościach wraz z krótką charakterystyką wzniesionych kościołów oraz związanymi z nimi ciekawostkami. Informacje na temat kościołów uzupełnił ks. Paweł Błasiak, który również uczestniczył w rajdzie, będąc opiekunem jednej z grup. Meta rajdu znajdowała się w Parku Jordanowskim, gdzie na uczestników czekało wspólne pieczenie kiełbasek nad ogniskiem i integracja. Wszyscy uczestnicy wrócili trochę zmęczeni ale w pełni zadowoleni. Przy tej okazji składamy serdeczne podziękowania Urzędowi Marszałkowskiemu i Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego za możliwość realizacji naszego przedsięwzięcia w ramach Program Społecznik. Dziękujemy również mieszkańcom naszego miasta obecnym i byłym, właścicielom zakładów pracy, punktów handlowych i usługowych, którzy na ostatnim etapie realizacji projektu wsparli naszą inicjatywę finansowo, stając się niejako współorganizatorem sobotniego wydarzenia. Podziękowania kierujemy na ręce Pana Burmistrza Bartłomieja Wróbla oraz pracowników Zakładu Komunalnego za pomoc i wsparcie w projekcie oraz pomoc w organizacji integracji w Parku Jordanowskim. Podziękowania składamy Panu Dyrektorowi TCK Tadeuszowi Mazurowi i pracownikom Trzcińskiego Centrum Kultury za pomoc w organizacji ogniska i nagłośnienie. W tym miejscu podziękowania składamy również firmie ubezpieczeniowej „Syltex” z Trzcińska Zdroju, za wkład w nasze wydarzenie i ubezpieczenie uczestników Rajdu. Dziękujemy współorganizatorom tego wydarzenia, UKS "Orlik" opiekunom Panu Jackowi Limanówce i Panu Piotrowi Przytule za przygotowanie trasy rajdu i dbanie o nasze bezpieczeństwo na drodze. Na koniec pozostaje mi podziękować członkom Stowarzyszenia, w szczególności: Panu Józefowi Szottowi, który od początku do końca koordynował ten projekt, dbając o każdy detal, Panu Grzegorzowi Zwolińskiemu za pomysł i projekt oraz Panu Tadeuszowi Kołuckiemu za materiały archiwalne, którymi się podzielił. Obaj czuwali nad projektem od strony merytorycznej. Dziękuję również Panu Marcinowi Czesykowi i Panu Antoniemu Śliwińskiemu za pomoc i wsparcie w realizacji tego zadania. Mamy nadzieję, że kolejne udane inicjatywy jeszcze przed nami. Tekst: Dawid Buczkiewicz '19 Foto: Grzegorz Zwolinski, Marcin Czesyk, Dawid Buczkiewicz