Rozstrzygnięty został przetarg na zakup pomocy dydaktycznych. Teraz dzieci będą się uczyły mając do dyspozycji dobrze wyposażone pracownie.


Gmina Banie inwestuje w oświatę. Właśnie rozstrzygnięty został przetarg na zakup wyposażenia szkolnych pracowni w narzędzia do realizacji zajęć z fizyki, chemii, matematyki, przyrody i biologii. Nowe pomoce w nauce zyskają trzy placówki: Gimnazjum Publiczne w Baniach, Szkoła Podstawowa w Swobnicy i Szkoła Podstawowa w Lubanowie.

Najlepsza ofertę złożyła firma ABC Szkoły Sławomira Śliwiaka z Chwaszczyna, gmina zapłaci za pomoce dydaktyczne 75 tysięcy i 747 złotych.

Zakup sprzętu jest możliwy dzięki Gospodarczemu Kontraktowi Samorządowemu PYRZYCE+" .