Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz Gryfinie, a także Zespół Szkół w Nowym Czarnowie i Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie otrzyma dotację od wojewody na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej.


Samorządy mogły wnioskować o dotację w wysokości do 6,7 tys. zł. na wyposażenie gabinetu w szkole. Z dotacji skorzystają aż 34 z powiatu gryfińskiego m. in.: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie oraz Gryfinie, Zespół Szkół w Nowym Czarnowie oraz  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Chojnie. Dotacja przyznana została także dla szkół podstawowych w: Gardnie, Chwarstnicy, Żabnicy, Gryfinie i Radziszewie.

Pieniądze mogą być przeznaczone na wyposażenie gabinetu, m.in. w: kozetkę, stolik zabiegowy, szafkę do przechowywania leków, wagę medyczną ze wzrostomierzem, aparat do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych, tablic do badania ostrości wzroku oraz widzenia barwnego.