Na ogrodzeniu szkoły w Piasku (gm. Cedynia) pojawiły się dzisiaj rano banery z hasłami sprzeciwiającymi się likwidacji szkoły. Kierownik Zespołu Szkół w Cedyni pan Gołąb nakazał ich usunięcie. Według informacji uzyskanych od pana Sołtysa miejscowości Piasek - „pod groźbą zwolnienia z pracy pana Konserwatora i pani Dyrektor” - w razie niewykonania polecenia.

Z panem Kierownikiem nie udało się nam skontaktować, bo jak nam powiedziano jest dzisiaj w delegacji. Natomiast pani Dyrektor szkoły w Piasku potwierdziła nam informację o nakazie usunięcia banerów, które otrzymał pan Konserwator od pana Kierownika ZAS.

Szkoła w Piasku do likwidacji? Ponowne starcie.

Po tym jak z inicjatywy Burmistrza Adama Zarzyckiego w dniu 7 stycznia 2020 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni odbyło się spotkanie z radnymi Rady Miejskiej na temat reorganizacji sieci szkolnej w gminie Cedynia rodzice z Piasku wyrazili swój stanowczy sprzeciw, aby ograniczać czy też likwidować szkołę ich dzieci.

10 stycznia br. Burmistrz Zarzycki oświadczył na profilu facebookowym Miasta i Gminy Cedynia, że zaprzecza informacjom o likwidacji szkoły i uznał, że nie ma ku temu woli społecznej, sprawę uważa za zamkniętą. Do sprawy powrócimy.