Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej do 24 maja br. przedłużone zostało zamknięcie jednostek systemu oświaty. Zamknięta są szkoła i przedszkole w Kołbaczu. Z kolei egzamin ósmoklasisty odbędzie się od 16 do 18 czerwca.

- Niestety obecne warunki epidemiczne nie pozwalają na to, abyśmy odwiesili działalność szkół, przedszkoli i żłobków. Dlatego też zdecydowaliśmy o dalszym ograniczeniu działalności tych placówek - podkreślił minister edukacji narodowej. - To ograniczenie tym razem przesuwamy na znacznie dłuższy termin, bo do 24 maja - dodał.

Przypominamy, że przerwa w nauczaniu to jednak nie ferie i odpoczynek od nauki. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, muszą w tym czasie realizować program nauczania, dlatego prowadzone będzie zdalne nauczanie poprzez portal Librus Synergia lub inny system online.