Jest łatwiej i sprawniej w transporcie publicznym w gminie Stare Czarnowo związanym z dowozem dzieci do placówek oświatowych. Na wprowadzonych zmianach skorzystali nie tylko uczniowie i przedszkolaki, ale także mieszkańcy. Nowe regulacje weszły w życie z początkiem roku szkolnego 2017/2018.


Zmiany dokonane w publicznym transporcie wpłynęły na sprawniejszą organizację dowozu dzieci do Zespołu Szkół w Kołbaczu. Teraz z kursów szkolnych autobusów oprócz uczniów korzystają również mieszkańcy. Ponadto wprowadzone zasady w żaden sposób nie obciążyły finansowo rodziców, jak i nie pogorszyły ich sytuacji.

- To w naszej opinii pozytywne zmiany, ale pamiętać należy, że pierwszeństwo i priorytet w korzystaniu z przejazdów szkolnych mają dzieci. Oznacza to również, że rozkład jazdy autobusów - stały i niezmienny - został podporządkowany planom zajęć lekcyjnych - przekonuje wójt gminy Stare Czarnowo Marzena Grzywińska.

Autobusy odjeżdżają z przystanków tak jak do tej pory. Na nich zamontowano widoczne tabliczki dotyczące kursów szkolnych. Rozkład jazdy obowiązuje tylko w dni nauki szkolnej z przerwą świąteczną, feryjną i wakacyjną. Dzieci dowożone są do placówek oświatowych na terenie gminy bezpłatnie, bowiem Urząd Gminy ustawowo zobowiązany jest zapewnić każdemu z nich darmowy transport do szkoły.

Zmiany w organizacji transportu oznaczają nie tylko utrzymanie wysokich standardów przejazdów dla młodzieży czy ułatwienia dla mieszkańców, ale w rzeczywistości dają spore oszczędności w gminnym budżecie.

- Liczymy, że w porównaniu z poprzednim rokiem szkolnym, w tym na transport dzieci i młodzieży wydamy nawet 40% środków mniej. Organizacja przejazdów przed zmianami kosztowała Urząd Gminy 360 tys. zł. Teraz ma to być 220 tys. zł - wylicza skarbnik gminy Stare Czarnowo Grażyna Aksamitowska.

Do tej pory za dowóz dzieci do szkół i przedszkoli Gmina płaciła firmom transportowym za każdy przejechany kilometr. To w sumie trzy kursy rano i dwa popołudniu. Dodatkowo z przejazdów nie mogli korzystać mieszkańcy.

- Wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom mieszkańców wprowadziliśmy zmiany w komunikacji gminnej, by wszystkim nam funkcjonowało się na co dzień łatwiej i wygodniej - zauważa zastępca wójta gminy Stare Czarnowo Marcin Krawczyk.

Szkolny transport świadczony jest dla blisko 200 dzieci, którym Urząd Gminy zakupuje bilety miesięczne. Z kolei 46 przedszkolaków zaopatrywanych jest w bilety jednorazowe. W razie wolnych miejsc i w dni nauki szkolnej - korzystają mieszkańcy, którzy za przejazd z każdego miejsca w gminie płacą 3 zł.

Czy nowy gminny system transportu publicznego okaże się skuteczny pokaże czas. W przypadku jakichkolwiek uwag mieszkańców do wprowadzonych zmian, można je osobiście kierować do Urzędu Gminy Stare Czarnowo mieszczącego się przy ul. Św. Floriana 10, e-mail: dadamska@stareczarnowo.pl lub telefonicznie: 91 485 70 52.