Centrum Usługowo Doradcze Euroregionu Pomerania w Dębnie zaprasza na bezpłatne szkolenie z zakresu nowelizacji ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych w trybie konkursowym oraz w trybie uproszczonym, które odbędzie się dnia 9 grudnia (czwartek) 2019 r. o godzinach  16.00 w Centrum Usługowo-Doradczym w Dębnie, ulica Daszyńskiego 20.
Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych. Celem szkolenia są zmiany w rozporządzeniu w sprawie wzorów ofert, umów i sprawozdań w zlecaniu zadań publicznych, które weszły w życie z dniem 1 marca 2019 roku.

Szkolenie poprowadzi Pan Artur Gluziński – doradca, specjalista w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi.
Szczegółowe informacje uzyskać można w Centrum Usługowo – Doradczym Euroregionu Pomerania w Dębnie, tel. 95 760 34 05. Osoby do kontaktu: Małgorzata Wawrzycka – Dawidowicz, Łukasz Dombek.
W celu rezerwacji miejsca dla Państwa instytucji (max 2 osoby) prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w seminarium do 5 grudnia 2019 r. na adres e-mail: cud.debno@gmail.com lub cwb@debno.pl  za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń, zgłoszenia pod adresem 
https://debno.pl/aktualnosci/pokaz/2532_szkolenie_dla_organizacji_pozarzadowych