26 marca 2019r. w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Trzcińsku-Zdroju odbyło się pierwsze bezpłatne szkolenie dla mieszkańców Gminy Trzcińsko-Zdrój w ramach projektu „Ja w Internecie” z modułu "Rodzic w Internecie" dla 12 osób.
W ramach programu „Ja w Internecie” Gminie Trzcińsko-Zdrój została przyznana dotacja w wysokości 147.840,00 zł (słownie: sto czterdzieści siedem tysięcy osiemset czterdzieści) z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Z pozyskanych w ramach grantu funduszy Gmina Trzcińsko-Zdrój zorganizuje, ze wsparciem merytorycznym Fundacji Legalna Kultura, cykl 22 szkoleń dla mieszkańców gminy, a także zakupi sprzęt komputerowy.(SP TZ)