W gimnazjum w Angermunde, została podpisana umowa partnerska pomiędzy Einstein-Gymnasium (Gimnazjum im. Einsteina), a Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Cedyni. Od lat cedyńska placówka edukjacyjna współpracuje ze szkołami z Niemiec, między innymi z Gimnazjum im. Einsteina. Jak podkreślają cedyńscy Partnerzy: "Mamy nadzieję, że ta współpraca będzie jeszcze bardziej owocna niż dotychczas i pozwoli na rozwój kulturowy i językowy dzieci zarówno z Polski, jak i z Niemiec."


Partnerstwo powstało z inicjatywy pani Andrei Teichert – nauczycielki tamtejszej szkoły, która od dawna współpracuje również z Cedyńskim Ośrodkiem Kultury i Sportu, organizując wspólnie wiele wyjazdów, spotkań i zajęć dla dzieci i młodzieży z obu stron Odry.

Dzięki współpracy w ramach tego partnerstwa uczniowie obu szkół będą lepiej przygotowani na potrzeby przyszłego społeczeństwa opartego na wspólnej wiedzy w rozwijającej się Europie. Aktywności w ramach tej współpracy pomogą przekazać konieczną wiedzę i umiejętności, żeby móc żyć w świecie w zgodzie ze sobą i innymi, w pokoju , samoświadomości i odpowiedzialności. Kooperacja obu szkół ma na celu rozwój następujących kompetencji:
- interkulturowej, poprzez wychowanie do otwartości na świat, pokonywanie obcości
- językowej, poprzez naukę i użycie języka partnera lub języka angielskiego
- postrzegania, poprzez przekazanie wiedzy, aby odpowiedzieć na pytania przyszłości i żeby móc zmienić perspektywę myślenia

W planach na najbliższe spotkania są między innymi warsztaty dziennikarskie i fotograficzne, które zostaną przygotowane wspólnie z dyrektorem Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu – Andrzejem Łazowskim. Odbędą się również wspólne zajęcia z fizyki, czy też zawody sportowe.