Z inicjatywy Burmistrza Adama Zarzyckiego w dniu 7 stycznia 2020 roku w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Cedyni odbyło się spotkanie z radnymi Rady Miejskiej na temat reorganizacji sieci szkolnej w gminie Cedynia.

Od zerówek do klas trzecich

Zmiany miałyby polegać na utworzeniu filii szkoły w Piasku z oddziałami od zerówek do klas trzecich. Starsze roczniki miałyby uczęszczać do Zespołu Szkół w Cedyni. Obecni na spotkaniu przedstawiciele urzędu w osobach Burmistrza, Zastępcy Małgorzaty Karwan, Sekretarza Anny Witek oraz Kierownika Zespołu Administracyjnego Szkół Wacława Gołąba przedstawili koncepcję reorganizacji argumentując to wysokimi kosztami utrzymania obecnego stanu, niedostatecznymi subwencjami na oświatę i spadającą liczbą dzieci i młodzieży w gminie, a co za tym idzie zmniejszeniem liczby uczniów w klasach szkoły w Piasku w następnych latach.

Podczas omawiania koncepcji padło stwierdzenie, że prawdopodobnie 9 nauczycieli mogłoby stracić pracę, ale możliwie, że część znajdzie zatrudnienie w Cedyni. Burmistrz stwierdził, że to są bardzo trudne decyzje, ale nawet dawniejsi zagorzali przeciwnicy reorganizacji sieci szkół, a obecnie związani z oświatą teraz przyznają, że Burmistrz podjął słuszne decyzje.

W dyskusji padały różne argumenty. A może zlikwidować Cedyński Ośrodek Kultury i Sportu?

Radna Piasek Czesława Borgul kategorycznie sprzeciwiła się takim rozwiązaniom wskazując na to, że obecnie do szkoły uczęszcza prawie 100 uczniów i teraz myśli się o reorganizacji, a przecież nie można wszystkiego przeliczać na finanse, należy wspierać młodych mieszkańców i stwarzać im warunki do rozwoju i osiedlania się w naszej gminie. A w przypadku Piasek istniejąca szkoła i przedszkole są mocnym atutem i zachętą do osiedlania się nie tylko w Piaskach, Bielinku, ale i  innych miejscowościach naszej gminy. Podkreśliła, że jeżeli musimy jako gmina wypracowywać oszczędności to należy zastanowić się nad likwidacją Cedyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu, na który co rok z kasy gminy wydawany jest ponad milion złotych.                                                                                                                      

Jeżeli obecnie przy prawie 100 uczniach stwierdza się potrzebę reorganizacji to przy ewentualnej zmianie od zerówek do klas trzecich w perspektywie kolejnych lat doprowadzić to może do całkowitej jej likwidacji.

Konsultacje niepotrzebne?

Na pytanie, czy będą konsultacje z rodzicami i mieszkańcami w tej sprawie Burmistrz odpowiedział, że na razie Radni nie podjęli w tej sprawie żadnej uchwały i nie widzi takiej potrzeby.