Dobiega końca pierwszy etap modernizacji Szkoły Podstawowej im. Marka Kotańskiego w Góralicach. W gminnej placówce oświatowej ocieplono cały budynek, wykonano nowe pokrycie stropodachu wraz z izolacją termiczną, a także wymieniono rynny i rury spustowe. Zmieniła się także elewacja.

W drugim etapie wartej prawie 2,6 miliona złotych inwestycji, wymienione zostanie centralne ogrzewanie. Projekt realizowany jest w ramach II Osi priorytetowej - Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.5 Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014–2020. Na całą inwestycję Gmina Trzcińsko-Zdrój pozyskała aż 1.8 mln zł dofinansowania. Dzięki tym zabiegom, budynek góralickiej szkoły zmienił się nie do poznania. Inwestycja przyczyni się także do dużych oszczędności w ogrzewaniu oraz podniesie w sposób znaczny estetykę otoczenia. Uczniowie wrócą po wakacjach do zapełnienie innej szkoły.