Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, przeprowadzili szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych. W zajęciach, które trwały od września do listopada 2017 roku udział wzięli m.in. strażacy z terenu gmin Gryfino, Stare Czarnowo, Banie, Widuchowa oraz Cedynia. 


Szkolenie przebiegało dwuetapowo. W pierwszym etapie przeprowadzono zajęcia teoretyczne wykorzystując metodę e-learningową i platformę edukacyjną. Następnie strażacy przystąpili do egzaminu teoretycznego. Zdanie testów było konieczne, aby uczestniczyć w kolejnym etapie kursu. Zadaniem jego było zaś sprawdzenie umiejętności pracy strażaków w aparatach oddechowych w komorze dymowej w Wojewódzkim Ośrodku Szkolenia PSP w Bornym Sulinowie. To jednak nie wszystko, bo strażacy zapoznali się również z zasadami taktyki pożarniczej i ratowniczej, zgłębili wiedzę w zakresie organizacji łączności oraz zagadnień BHP, a także techniki operowania prądami gaśniczymi, metody prowadzenia ewakuacji czy wykorzystywania drabin pożarniczych.

- Na zakończenie szkolenia odbył się w Gryfinie egzamin praktyczny. Trzydziestu kursantów ukończyło szkolenie z wynikiem pozytywnym. Dzięki ukończeniu tego szkolenia strażacy-ochotnicy będą mieli prawo do bezpośredniego udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach oraz kolejnych kursach - wyjaśnia komendant gminny OSP w Starym Czarnowie Dariusz Olszewski.

Zakończenie szkolenia odbyło się w świetlicy Komendy Powiatowej PSP w Gryfinie. Uroczystego wręczenia zaświadczeń o zdaniu egzaminu dokonał Komendant Powiatowy PSP w Gryfinie bryg. Andrzej Prokopski.