W związku z 8. rocznicą katastrofy Smoleńskiej, we wtorek 10 kwietnia 2017 r. na terenie naszego regionu zawyją syreny alarmowe. Sygnał zostanie uruchomiony o godz. 8.41 i potrwa jedną minutę.


Celem treningu jest sprawdzenie funkcjonowania systemu wykrywania, alarmowania i ostrzegania ludności o zagrożeniach na terenie gminy.

Trening przeprowadzony zostanie na terenie całego województwa zachodniopomorskiego, zgodnie z pismem nadesłanym przez Wojewodę Zachodniopomorskiego do wszystkich służb Straży Pożarnej, starostw, powiatów oraz gmin.

Podstawą prawną treningu jest § 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r., w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (DZ. U.2013, poz. 96).