Święto Liczby PI w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Myśliborzu W środę, 14 marca 2019 roku, po raz pierwszy w naszej szkole obchodziliśmy Święto Liczby Pi. Pi jest jedną z pierwszych odkrytych przez człowieka liczb niewymiernych.
Oznacza stosunek długości obwodu koła do długości jego średnicy. Jest też pierwszą literą greckiego słowa „perimetron”, oznaczającego obwód. Datę 14 marca na Dzień Liczby Pi wybrano nieprzypadkowo – w Stanach Zjednoczonych zapisuje się ją jako 3.14, tak jak przybliżoną wartość ludolfiny. Jako pierwszy wartość liczby Pi, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, obliczył najprawdopodobniej Archimedes w III w. p.n.e. Jednak odkryli ją ci, którzy wymyślili koło, czyli Sumerowie. Informacje o Pi znajdują się też w Piśmie Świętym, bo liczba ta pojawia się przy okazji budowy świątyni Salomona. Pi badali również Egipcjanie, którzy podawali, że jest to 16/9 podniesione do kwadratu, co było już dosyć dokładnym przybliżeniem tej liczby. Na początku XVII w. niemiecki matematyk Ludolph van Ceulen, podał jej rozwinięcie z dokładnością do 35 miejsc po przecinku. Po śmierci uczonego, liczbę Pi wyryto na jego nagrobku i właśnie dzięki niemu liczba Pi bywa nazywana „ludolfiną”.
Pod koniec XIX wieku brytyjski matematyk amator William Shanks obliczył wartość liczby Pi z dokładnością do 707 miejsc po przecinku. Ponieważ obliczenia prowadził ręcznie, osiągnięcie to zajęło mu 15 lat. W związku z obchodami Święta Liczby Pi dla uczniów naszej szkoły przygotowano szereg atrakcji: W czasie obchodów Samorząd Uczniowski sprzedawał Pi-czasteczka. Nauczyciele matematyki podczas lekcji prezentowali film poświęcony liczbie PI i omawiali cechy ludolfiny. Po raz drugi w tym roku szkolnym, zorganizowaliśmy zmagania klas. Każda klasa miała do zrealizowania 4 zadania: wykonać plakat na cześć liczby Pi stworzyć wierszyk lub zdanie, w którym długość każdego słowa jest równe kolejnej cyfrze liczby Pi. okrzyk matematyczny reklama matematyki. Finałem obchodów był apel, na którym klasy prezentowały okrzyk i reklamę matematyki. Po podsumowaniu wyników, ze wszystkich 4 zadań, najwięcej punktów uzyskała klasa 3 technikum hotelarz-żywienia. Serdecznie gratulujemy!!! ZSiPO w Myśliborzu