Już pięćdziesiąt pięć lat minęło od dnia, gdy szkoła zyskała imię wielkiego człowieka, jakim niewątpliwie był Janusz Korczak. Obchody święta szkoły zaplanowano na dwa dni. Było jak za dawnych lat, gdyż od września 2017 r. placówka na mocy reformy znów stała się szkołą podstawową.  


Świętowali mali i duzi, bo w szkole edukację pobierają nadal gimnazjaliści z klas drugich i trzecich. Najmłodsi podopieczni uczestniczyli w konkursie plastycznym „Portret wybranego bohatera książki Janusza Korczaka”. W odwiedziny wpadli do nich Klu Klu i Maciuś. Wraz z nimi dzieci zwiedziły wszelkie zakątki szkoły związane z patronem szkoły i mające istotne znaczenie w historii naszej placówki. W szkolnej bibliotece obejrzały wystawę szkolnych kronik i pamiątek oraz książek Janusza Korczaka. W szkolnej auli przygotowano wielkie czytanie Pamiętnika Blumki Iwony Chmielewskiej, książki poświęconej Korczakowi. Dla zaskoczonych maluszków wszystko było czymś nowym, każda niespodzianka wywoływała ciekawość i radość. Nawet ostry mróz nie mógł ich powstrzymać przed złożeniem kwiatów przed pamiątkowym kamieniem, wokół którego odtańczyli dodatkowo radosne pląsy dla Korczaka. 

Klasy czwarte wzięły udział w rozwiązywaniu Krzyżówki z Korczakiem. Ponadto przygotowano dla nich pogadankę o patronie szkoły i pokaz prezentacji Pamiętnik Blumki. Klasy siódme również uczestniczyły w pogadance i pokazie prezentacji multimedialnej o Januszu Korczaku. Dodatkowo uczniowie zmierzyli się w rozwiązywaniu kalamburów. W tej grze słów najistotniejszą rzeczą była znajomość tytułów utworów Starego Doktora i niektórych Gadaninek. Hasła pokazywali Klu Klu i Król Maciuś, a próbom znalezienia właściwej odpowiedzi towarzyszyły salwy śmiechu. 

Starsi uczniowie również nie zostali pominięci. Klasy drugie zabłysnęły podczas konkursu literackiego „Bo pamiętnik jest po to żeby…w oparciu o utwór Janusza Korczaka Pamiętnik i własne doświadczenia”. Najlepsze prace zostały zaprezentowane przez ich autorów na forum szkoły. Dla drugoklasistów również przygotowano występ artystyczny i pogadankę. Wisienką na torcie był zorganizowany dla klas trzecich konkurs „Życie i twórczość Janusza Korczaka”. Rywalizacja była bardzo wyrównana i zacięta, a wiedza wielu uczestników zdumiewała jury i prowadzącą. Spośród sześciu klas wyłoniono trzy zwycięskie drużyny. Miłym akcentem był występ uzdolnionych muzycznie uczennic, które przepięknie odśpiewały każdemu poziomowi klas utwór o znamiennym tytule "Pestalozzi Nasz" – piosenkę poświęconą Korczakowi. 

Święto szkoły uświadomiło uczniom, że szkoła to oni, a Korczak żyje w każdym z nich, a piękne prace plastyczne najmłodszych dodały blasku szkolnym korytarzom.

Dyrekcja szkoły dziękujemy wszystkim za piękne przeżycie wspólnego święta, zaś Radzie Rodziców działającej przy Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka za wsparcie finansowe przy zakupie nagród dla uczniów.