Gmina informuje, że w związku z pożarem budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, przy ul. Słowackiego 1, który miał miejsce w dniu 31 października 2018 r. w Mieszkowicach tegoroczne Święto Mieszkowic zostaje odwołane. Środki finansowe, które gmina poniosłaby na organizację w/w imprezy wykorzystane zostaną na odbudowę spalonej kamienicy.