Nowa świetlica wiejska powstanie w miejscowości Lutówko w powiecie myśliborskim. Umowa na zadanie podpisana została w poniedziałek 30 lipca przez Zastępcę Burmistrza Barlinka Krzysztofa Paszeko.


W ramach zadania, które opiewa na kwotę 1 106 999,51 zł brutt od podstaw wykonany zostanie budynek na potrzeby świetlicy wiejskiej, remizy strażackiej oraz szatni klubu sportowego wraz z niezbędnymi instalacjami i zagospodarowaniem terenu.

Teren budowy został przekazany Wykonawcy w dniu podpisania umowy.

Zgodnie z harmonogramem robót do końca listopada br. ma zostać wykonany stan surowy zamknięty, a zakończenie inwestycji planowane jest na początek czerwca 2019 roku.