21 marca po raz 14. obchodzony jest Światowy Dzień Zespołu Downa, od 2012 roku patronat sprawuje nad nim ONZ.
21 marca nie jest przypadkowym dniem wg amerykańskiego zapisu daty 3.21 symbolizuje trzeci chromosom (zamiast dwóch), w dwudziestej pierwszej parze, którego obecność stanowi główną przyczynę tej choroby. W tym roku kampania koncentruje się na tym aby przekazywać to, że osoby chore mają takie same potrzeby, pragnienia i cele. Choroba ta wciąż budzi wiele krzywdzących uprzedzeń i stereotypów.